وجهی دیگر

حکایت آن دزد مدعی

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

می گویند روزی ؛ روزگاری دزدی به چند خانه یک روستا دستبرد میزند. یکی از اهالی که متوجه دزدی می شود؛ شروع به داد و فریاد می کند که آی دزد ؛ دزد را بگیرید. بعد از لحظاتی تعداد زیادی از اهالی شروع به دویدن در خیابان می کنند و فریاد سر می دهند که آی دزد را بگیرید. سردسته آن جمعیت هم همان دزد منازل بود!

راستش یک جورهایی در خانه پدری همین اتفاق دارد می افتد. یک تعدادی با دسیسه دشمن اغتشاش کردند و یا در خیابان کشته شدند یا به زندان افتادند و در زندان هم بدست همان دشمن کشته شده و یا مورد تعدی قرار گرفتند. الان هم شایع شده که برخی از کشته ها را شبانه به خاک سپرده اند.

عملیات این دشمن مخفی ماند تا اینکه یکی از نامزدهای شکست خورده و رفوزه شده و سقوط کرده انتخابات ؛ اقدام به اعتراض و افشاگری کارهای ناپسند دشمن کرد و این شده که الآن همه داد می زنند و دشمن را محکوم می کنند.

مرحبا به این دشمن که تا "فیها خالدون" آن نظام نفوذ کرده است.

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

 

 


الگوی حکومت عدل علی (ع)

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

ایام ماه مبارک است و به نوعی این ماه متعلق به مولای عدل گستر ما شیعیان یعنی علی (ع) است.

می گویند که در زمان حکومت حضرت خبر آوردند که در گوشه ای دور افتاده از حکومت ایشان خلخالی را از به زور از پای یک زن اهل کتاب کشیده و دزدیده بودند و حضرت ( که در صداقت ایشان شکی نیست ) با حزن و اندوه گفتند که حق است که از این اتفاق ناروا و ظلمی که در گوشه ای دور افتاده در حق پیرزنی از اهل کتاب روا شده ؛‌انسان از غم و اندوه و ناراحتی بمیرد.

این روزها در کنار تمام شایعات و شائبه هایی که در خانه پدری مطرح است ؛ مسئله آزار جنسی زندانیان حوادث اخیر در صدر اخبار جای دارد. امروز به نقل از یکی از نمایندگان فراکسیون خط امام خواندم که اخبار مربوط به این آزار دارای صحت است. البته دنیای عجیبی است. هیچ بعید نیست که این آقا البته بعدا تقیه کرده و حرفهای منتسب به خود را تکذیب کرده و یا بگوید منظورش چیز دیگری بوده است.

از این قضیه بگذریم که به نظر من هر آنچه که توسط حاکمان خانه پدری تکذیب می شود؛ بعدها یک جورهایی تایید شده است ولی باید بگویم آقایانی که ادعا می کنند ام القرای اسلامی را اداره می کنند و علی (ع) سر مشق آنهااست ؛ بیدی نیستند که با این بادها بلرزند! شاید چون آنهایی که به آنها ظلم شده ؛ از یک کافر هم پست تر و فرومایه ترند. شاید هم که رسیدن به هدف وسیله را توجیه می کند و برقراری حکومت عدل علی می طلبد که به چند نفری هم ظلم شود.

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی