وجهی دیگر

همکاری

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

آقای دکتر کردی که جدیدا به واسطه حسن آقا با ایشان آشنا شده ایم؛ وب سایتی دارند ( www.KordiShoes.com ) که توسط شرکت سرور ایران ( Server Iran ) نگهداشت می شد و همین شرکت (آقای علی حسین پور) برنامه آنرا تهیه کرده بودند.

باری به هرجهت بعد از آشنایی آقای دکتر کردی با حسن آقا قرار شد تا میزبانی وب سایت به کانادا منتقل شود و از همین جا بود که افتخار آشنایی با شرکت سرور ایران و همکاری بی بدیل آنها نصیب بنده شد.

نشان به آن نشان که من هرچه نامه می دادم ؛ ایشان کمتر پاسخ می دادند و در عوض توضیحاتی نامربوط را به حسن آقا ارائه می کردند.

در نهایت هم ایشان با فرستادن دو تا فایل خام SQL Server به عنوان دیتابیس بدون هیچگونه مستندات فنی و بدون هیچگونه اطلاع قبلی سایت را غیر فعال کردند. جا دارد از همکاری ایشان در این انتقال تشکر شود. یکی نیست به ایشان بگوید بابا می خوای اذیت کنی و همکاری نکنی خوب همان رک و راست از روز اول بگو و تکلیف همه را روشن کن!

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

Ali Khademi