وجهی دیگر

وجهی دیگر - شروعی دیگر

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

مدتی است که من وبلاگ خانواده شاد را می نگارم و این وبلاگ اختصاص به خاطرات خانواده (شاد) ما دارد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد؛ خواسته یا نا ناخواسته چند مطلب راجع به انتخابات نوشتم که ارتباط مستقیمی با موضوع خاطرات خانواده شاد ما نداشت.

هرچند که خانواده شاد ما دنیای مادی بزرگی ندارد و از دید خیلی ها دنیای ما خیلی کوچک است ولی به هر حال این وبلاگ تمام روی سکه خانواده شاد ما و خصوصا من نیست.

اگر خدا بخواهد در این حیاط خلوت جدید راجع به سایر مطالب خواهم نوشت. مطالبی که گویای نظرات و سوالات من از دنیای اطراف است.

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی