وجهی دیگر

وبلاگ جدید مسجد مهدیه تورنتو

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

 

مسجد مهدیه با همت یکی از اعضای خود؛ اخیرا صاحب یک وبلاگ شده است. من هم نگاهی به آن انداختم. نکته ای که نظرم را جلب کرد این بود که لینک به مراکز اسلامی متعددی ارائه شده بود ولی از مسجد امام علی (ع) خبری نبود. ظاهرا توجیه آقایان این است که به خاطر حرف و حدیث نمی خواسته اند هیچ لینکی به مراکز اسلامی تورنتو بگذارند. کاری هم ندارم که وب سایت مسجد امام علی (ع) هم لینکی به مهدیه نداده است.

من که نه کاره ای در مسجد امام علی (ع) هستم و نه کاره ای در مسجد مهدیه. ولی همینقدر می دانم که مسلمانهایی که به اندازه یک لینک دادن به یک دیگر همت ندارند؛ هیچگاه نمی توانند زمینه ساز ظهور امام عصر (عج) شوند. 

 

با یاد حق منصف باشید.

علی خادمی