وجهی دیگر

گلگی های آی آر آی بی از آکفام و دولت بریتانیا

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

دیشت آی آر آی بی داستان لغو مجوز پرس تی وی در انگلستان را از زبان یکی از مدیران خبر پرس تی وی تعریف می کرد. ظاهرا پرس تی وی ( که بودجه آن از محل بودجه رسانه ملی تامین می شود ) یک کلیپ ده ثانیه ای پخش می کند که باعث نقض حریم خصوصی شده و به خاطر همین یکصدهزار پوند جریمه می شود و بعد هم کار به دادگاه می کشد و بعدا هم آکفام می گوید که به علت عدم پرداخت جریمه؛ مجوز پرس تی وی باطل است.

اما مدیر خبر پرس تی وی می گفت که این ظاهر قضیه است. آکفام که می دید پرس تی وی هر روز دارد مخاطب بیشتری جلب می کند و به افشاگری در مورد انواع و اقسام اتفاقات می پردازد؛ دولت بریتانیا هم بر روی آکفام فشار آورده و بدین ترتیب مجوز پرس تی وی در بریتانیا لغو می شود.

فکر می کنم دقیقا به همین دلائل ( مخاطب زیاد ؛ افشاگری ؛ نقض حریم خصوصی ) دولت ایران فعالیت بنگاه خبر پراکنی بی بی سی در ایران را تعلیق و هرگونه همکاری با این شبکه را جرم اعلام کرد. چیزی که عوض داره ؛ گله نداره . به نظرم بازم گلی به گوشه جمال آکفام. حداقل یک ظاهر قانونی به کارش داد؛ یک دادگاه راه انداخت ؛ کسی را تهدید و دستگیر نکرد و در نهایت اگر پرس تی وی مثلا از ایرلند پخش شود؛ بر روی آن پارازیت نمی اندازد. پارازیتی که می گویند برای سلامتی مضر است.

جالب اینجا است بدانید شهردار سابق شهر لندن و شمار دیگری از شخصیت های اجتماعی با پرس تی وی همکاری می کنند. جدا پول عجب قدرتی دارد. پول بده همه برایت کار می کنند. خدایا برای ما هم برسان.

سالها پیش شیخ محمد عبده در سفری به یکی از کشورهای غربی گفته بود در آنجا مسلمانی بود ولی اسلام نبود؛ در مصر اسلام هست ولی مسلمانی نیست. بچه که بودیم می گفتند حق را بگویید حتی اگر به ضرر شما باشد. نمیدانم آیا هنوز هم این جمله را در مدرسه به بچه ها یاد می دهند.

 

با یاد حق منصف باشید.

علی خادمی