وجهی دیگر

توصیه به رعایت انصاف حتی در مورد دشمن

سرآغاز کلام با نام وجه ماندگار؛

دیشب اخبار آی آر آی بی ٢ که در این دیار پخش می شود سخنرانی را از رهبر در جمع شرکت کنندگان در مسابقه بین المللی قرآئت قرآن پخش کرد که در طی آن رهبر می گفت که حتی با دشمن خود رعایت انصاف و مدار را بکنید.

راستش در آن هنگام به یاد آنهایی افتادم که به خاطر انتخابات یا کشته شدند و یا الآن در زندان هستند. به نظرم رسید لابد آنها از دشمن خیلی بدتر هستند که با آنها رعایت انصاف نمی شود. از خودم پرسیدم بدتر از دشمن چه کسی است؟

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی