وجهی دیگر

گردن کلفت ها!

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

نظام حاکم بر خانه بر خانه پدری؛ با وجود قدمت ٣١ ساله؛ هنوز هم که هنوز است از مصائبی که حکومت ۵٠ ساله آن پدر و پسر شکایت می کند و علت بسیاری از بدبختی های جامعه را ناهنجاری های بوجود آمده در آن پنجاه سال می داند. غافل از اینکه بسیاری از ناهنجاری های فعلی جامعه اعم از جنایت ؛ اغتشاشات سیاسی ؛ مواد مخدر؛ اعمال خلاف عفت و .... توسط کسانی صورت می گیرد که متوسط عمر آنها به ٣٠ سال نمی رسد. نمی دانم این چه دشمنی است که توانسته است اینقدر بر سرراه این نظام بایستد و اینچنین چوب لای چرخ آن بگذارد.

جالب اینجا است که جدیدا آن دبیر ٨٣ ساله شورای نگهبان به گردن کلفت ها گیرداده است و مرتبا می گوید چرا گردن کلفت ها را نمی گیرند و حقشان را کف دستشان نمی گذارند؟

صرف نظر از تعریف و مصداق گردن کلفت های امروزی و اینکه چکار کرده اند که گردن کلفت محسوب می شوند؛ سوال این است که آیا این گردن کلفتها یک شبه بوجود آمده اند؟ اگر بلی باید پرسید که چه آفتی به حکومت زده است که یک شبه این چنین گردن کلفتهایی بوجود آمده اند و اگر مدتی است (یعنی بیش از ۴ سال ) چطور شده است که آقایان تازه به یاد زدن گردن این گردن کلفتها افتاده اند؟

هنوز نمی دانم که چرا این دبیر ٨٣ ساله به خانه نمی رود و مابقی روزهای باقی مانده از عمر خود را با آرامش سپری نمی کند.

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

Ali Khademi