وقتی خیلی چیزها سر جای خودش نیست

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

 

عکسهای اعضای مجلس خبرگان رهبری که توسط داخلی ها منتشر شده و توسط خارجی ها منعکس شده؛ واقعا دیدنی است. سیاستمدارهای غربی حداقل یک سنی را برای بازنشستگی و استفاده از حقوق بازنشستگی و استراحت و گذران روزهای پایانی عمر در نظر می گیرند. نمی دانم چرا خبرگان رهبری به فکر بازنشستگی نیستند.

بیانیه مجلس خبرگان هم خیلی شنیدنی است! آقایان راجع به شرق و غرب عالم نظر داده اند که صدالبته هیچ ارتباطی به آنها ندارد. انگار نه انگار که از بیت المال حقوق می گیرند تا به وظایف خود رسیدگی کنند نه اینکه راجع سایر امورات نظر دهند.

 

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

/ 0 نظر / 11 بازدید