آبی آسمان - سبزی طبیعت

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

مشکل رنگ سبز همه گیر شده است و حتی دامن گیر پرچم سه رنگ خانه پدری هم شده است.

به این عکسها توجه کنید:

 

 

 

حیف است که تمام انرژی که باید صرف آبادانی خانه پدری شود؛ صرف دعواهای جناحی می شود.

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید