عرض تسلیت به حضور آیت آلله صانعی

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار

"کل شیء هالک الا وجه"

حضرت آیت الله یوسف صانعی ؛ ضایعه در گذشت همسر گرامیتان را خدمت جنابعالی تسلیت عرض کرده و برای روح آن مغفوره آرزوی رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و خانواده گرامیتان ؛ آرزوی صبر و سلامتی دارم.

 

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید