دبیر 88 ساله شورای نگهبان

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

امروز در اخبار خواندم که دبیر شورای نگهبان که هم اکنون باید حدود ٨٨ سال داشته باشد؛ گفته اند که "ما ترجیح می دهیم که آبرو و عزت ما حفظ شود اما شکم ما گرسنه بماند".

مطمئن هستم که همین آلان مانا نیستانی مشغول کشیدن یک کاریکاتور مناست برای سخنان ایشان است ولی برای خالی نبودن عریضه ؛ عرض می کنم که شما ممکن است ترجیح بدهی شکم گرسنه داشته باشی شاید به خاطر آنکه به داروی کمیاب احتیاج پیدا نکرده باشی و اگر هم داشته ای؛ احتیاجی نداشته ای که از بازار سیاه و جنس قلابی احتمالا چینی بخری و مصرف عزیزترین کسانت کنی. دارویی که گاهی برای پیدا کردنش باید دور ایران بگردی.

شاید به خاطر آنکه هیچوقت نگرانی سوار شدن به هواپیما نداشته ای و شاید به خاطر خیلی چیزهای دیگر.

حفظ آبرو که همواره لازم است ولی تو را به خدا به نام دین؛ آب را گل آلود نکن و از مردم مایه نگذار.

 

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

Ali Khademi

/ 0 نظر / 31 بازدید