مایه عبرت دیگران

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

می گویند یکبار به دو تا از همشهری های می گویند باید شما را اعدام کنیم. آنها می گویند چرا؟ مگر ما چکار کرده ایم. در جواب گفته می شود که شما را اعدام می کنیم تا مایه عبرت دیگران شوید.

همشهری های ما هم در جواب ما می گویند خوب آیا نمی شود دیگران را برای عبرت ما اعدام کنید؟!!!!

 

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

Ali Khademi

/ 0 نظر / 3 بازدید