دعوای فیلها

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

 

می گویند وقتی فیلها با هم دعوایشان می شود؛ اولین آسیب به علفهای کف جنگل می رسد.

حکایت قطع رابطه کانادا با ایران هم از این دست است. کانادایی ها که خیلی نگران امنیت اسرائیل هستند! از یکسو و ایرانی ها که در دفاع از حقوق مسلم خود ترمز بریده اند؛ حسابی با هم شاخ به شاخ شده اند. در این میان اولین آسیب به بخشی از نیم میلیون ایرانی مقیم کانادا می رسد که هنوز سودای دیدار خانه پدری در سر دارند.

می گویند سیاست پدر و مادر ندارد و قوم خویش نمی شناسد ولی در نهایت چه کسی مسئول است؟

از اینها که بگذریم؛ این هم دلیل دیگری که کانادا در بست در خدمت اسرائیل است؟ راستی مگر یهودیان کانادا چقدر قدرت دارند؟

 از سوی دیگر قطعا این حرکت اسرائیل پسند با تشویق بخشی از ایرانیان مقیم کانادا مواجه خواهد شد. این گروه از ایرانیان با استناد به ضرب المثل "دیگی که برای من نجوشه می خوام سر سگ توی آن بجوشه" می گویند وقتی که ما ایران نمی رویم و روابط عاطفی با ایران نداریم ؛ دلیلی ندارد که دیگران هم بروند.

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید