باز سازی ورود امام خمینی به ایران

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

 

دیروز خبرگزاری مهر عکسهایی را از شبیه سازی ورود امام خمینی به ایران ارائه کرده بود. صرف نظر از بازتاب (خندیدن به ) این عمل در خیلی از وب سایتها و شبکه های (ضاله ) اجتماعی ؛ یک چیز در شبیه سازی فراموش شده بود. هیچ آدم مشتاقی دور آن ماشین بلیزر نبود!

می گویند یکبار یک بابایی به نیویورک می رود و با دیدن مجسمه آزادی می پرسد که این چیست؟ در پاسخ می شنود که این نشان آزادی مردم آمریکا است. و او در پاسخ می گوید که اما در کشور ما هرچیزی که می میرد برایش مجسمه می سارند.

خیلی دلم می خواهد بدانم که انگیزه طراحان شبیه سازی ورود چه بوده است و آیا به هدف خود رسیده اند یا نه؟

 

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید