دولت الکترونیک!

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

چند شب پیش در اخبار آی آر بی ٢ ؛ خبری مبنی بر راه اندازی سرویسهای دولت الکترونیک شامل کارتابل و پیام دولت و نیز یکسری دیگر از خدمات الکترونیکی پخش شد.

هرکس که نداند فکر می کند عجب کار شاقی انجام شده است ولی واقعیت این است که در زمانی که من ایران بودم از حدود سال ١٣٧۴ قردادهای متعددی را با در قالب شرکتمان با نهاد ریاست جمهوری داشتیم. در آن زمان آقایان ارشادی و آزادانی طرف قرار داد ما بودند و ما بعد از سیستم مکاتبات ؛ سیستم پیام هیئت دولت و کارتابل را هم پیاده سازی کردیم. البته بعدها من به این دیار آمدم و شرکت به قراردادهای خود ادامه داد و ما سیستم پیام هیئت دولت و نیز سیستم مکاتبات در برخی مراکز استان نصب شد.

به خوبی به یاد دارم که در زمانی که احمدی نژاد استاندار اردبیل بود؛‌ما هم به استان اردبیل رفتیم تا مقدمات نصب سیستم را فراهم کنیم.

این خبر ؛ به معنای آن است که یا تمام سیستم را دوباره نوشته اند که البته به گواهی دوستان چنین نیست و یا آنکه خبری را پخش کردند تا بگویند کاری انجام شده است.

به نظرم اینگونه از اخبار برای مردم عامه ؛‌بسیار خوشرنگ است ولی در نظر آنهایی که الفبایی از فن را تشخیص می دهند؛‌اخباری تلخ بیش نیست.

این نکته را هم یاد آوری کنم که آنچه که در ایران با سرمایه هنگفت بخش دولتی اجرا و پیاده سازی می شود؛‌ بعد از مدتی با روی کار آمدن مدیریت جدید ؛‌براحتی بدور می اندازند و روز از نو و روزی از نو.

مطمئن هستم که اگر پای صحبت صاحبان خبر بنشینید؛ قطعا اخبارغمباری از این دست را بسیار خواهید شنید.

 

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

/ 0 نظر / 13 بازدید