منطق منافقین و ملحدین

سرآغاز کلام با یگانه نام وجه ماندگار؛

 

در ایام نوجوانی که نوشتن جملات قصار امام خمینی بسیار رواج داشت و البته بازار ترورهای خیابانی منافقان هم داغ بود؛ روی دیوارها بعضا نوشته می شد که "آنگاه که منطق منافقان و ملحدان از کار می افتد؛ اسلحه شان به کار می افتد"

براستی چه خوب می شد که در فرهنگ ما ایرانی ها ؛ جواب کسی را نمی توانستیم به خوبی جواب او را بدهیم ؛ با کتک کاری نمی دادیم. البته این فرهنگ بسیاری از انسانها ؛ صرف نظر از قومیت و ملیت آنها است.

امروز به تصادف تصاویری را از خبرگزاری فارس از حواشی حضور محمد نوریزاد در نمایشگاه مطبوعات دیدم . ظاهرا وقتی جوانهای دلسوز انقلاب از جوابهای نوریزاد به آنها راضی نمی شوند؛ به حتاکی و کتک کاری روی می آورند.

ظاهرا خبرنگار و دست اندرکاران سابت فارس خواسته اند نشان دهند که چگونه مردم همیشه در صحنه از آرمانهای انقلاب دفاع می کنند ولی یادشان رفته که هرجا منطق باز می ماند ؛ حتاکی و کتک کاری شروع می شود.

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 41 بازدید