کسالت آقای کردان

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

امروز در اخبار خواندم که حال آقای علی کردان ؛‌وزیر کشور جنجالی احمدی نژاد؛ به علت سرطان رو به وخامت گذاشته است.

راستش امشب به همسرم می گفتم که چی می شد این بنده خدا به جای اینهمه دردسر دادن به خودش ؛‌ طی این چند سال گذشته به جای سیاسی کاری؛‌می رفت دنبال استراحت و زندگی شخصی اش؟

البته این را هم اعتراف کنم که قطعا این آقا و سایر آقایان شبیه ایشان ؛ از رفاه درمانی بسیار خوبی برخوردار است . رفاه درمانی که قطعا در اختیار خیلی از بیماران صعب العلاج دیگر نیست. حتما این پاداش صرف عمر ایشان در سیاسی کاری بوده است. آنچه که مرا رنج می دهد این است که در چشم ظاهری ما؛‌ این قبیل از افراد؛ مرگ مرفهی هم دارند! مرگی که معلوم نیست نصیب سایر افراد کم درآمد جامعه شود.

با نام یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

Ali Khademi

/ 0 نظر / 9 بازدید