گربه های ایرانی

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

بهمن قبادی فیلم سینمایی ساخته با نام "کسی از گربه های ایرانی خبر نداره".

م هم چند شب پیش به همت عطیه خانم  این فیلم را دیدیم. در ابتدای فیلم بهمن قبادی با استدلال به اینکه فیلمش در ایران سانسور شده و به هرحال او نمی تواند درآمد قانونی در داخل ایران از قبل فیلم کسب کند؛ پخش و توزیع رایگان اینترنتی فیلمش را حلال اعلام می کند. البته کاری نداریم که یک عالمه فیلم ایرانی روی اینترنت هست که معلوم نیست پخش آنها حلال است و یا حرام ولی خوب به نظرم ایشان عملا خواسته به کسانی جلوی پخش قانونی فیلمش را بگیرند؛ بگوید که دوره زمانه گرفتن و بستن گذشته است. البته سوال اساسی اینجا است که آیا واقعا باید بر روی واقعیت های موجود در جامعه پوسته طلایی کشید و خرابی ها را زیر آن پوسته زیبای طلایی پنهان کرد؟

بگذریم. شما هم اگر مایل بودید می توانید سه فایل زیر را دانلود کرده و با باز کردن آن ؛ فیلم را به صورت یک فایل کامل رویت کنید.

قسمت اول کسی از گربه های ایرانی خبر نداره

قسمت دوم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره

قسمت سوم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره

شاید در فرصتی دیگر من هم نظرم را راجع به این فیلم بنگارم هرچند که من خبره این امر نیستم.

بهمن قبادی فیلم مستند موسیقی زیر زمینی رپ در تهران ساخته حسن خادمی را دیده و آنرا تحسین کرده است. این فیلم مستند راجع به وضعیت موسیقی سبک رپ در تهران می باشد.

 

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی

/ 1 نظر / 12 بازدید

قبادی فیلم من رو ندیده. کیارستمی دیده و گفته که از کار قبادی بهتر شده است