ریچارد هالبروک - منوچهر متکی

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

امروز در اخبار سیاسی دو خبر مهم به چشم می خورد. اول آنکه ریچارد هالبروک یکی از سیاست مداران کهنه کار آمریکا بعد از نیم قرن فعالیت سیاسی بر اثر عارضه قلبی در گذشت. اکثر شبکه های خبری این دیار، در گزارشهای متنوعی راجع به سابقه فعالیت های سیاسی او ارائه کردند و فیلم های آرشیوی زیادی را نمایش دادند. البته آی آر آی بی نیز در یک خبر کوتاه به فوت این سیاستمدار اشاره کرد.

همزمان امروز همان شبکه ها خبر غیر منتظره برکناری منوچهر متکی را منتشر کردند. البته این بار همه شبکه ها به صرف گزارش یک دقیقه ای بسنده کردند.

من با خودم فکر می کردم که هر کسی یک اوج و یک زوالی دارد. فرقی نمی کند که در اوج باشی یا در زوال؛ اگر مشیت باشد و عمر کفاف نکند؛ باید این عرصه را ترک کرد. اما از سوی دیگر چه می شود که صرف نظر از خیر و شر بودن؛ یک نفر کارنامه در حرفه خود بسیار چیره دست شناخته می شود و یک نفر در حین انجام ماموریت به دلایل مختلف حکم عزلش صادر می شود.

راستی که خیلی خنده دار و خیلی بیشتر عبرت انگیز است که شما را برای مذاکره ( شاید هم ساخت و پاخت و باج دادن و ماست مالی اسلحه های ارسالی ) به آفریقا بفرستند بعد هم همانجا شما را عزل کنند.

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی

/ 0 نظر / 12 بازدید